Centre d'Educació en Benestar Animal

AWEC promou el benestar animal mitjançant l'educació i la investigació.

AWEC és una start-up de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, considerada una de les deu millors facultats de veterinària d'Europa, i està formada per un equip de veterinaris/es investigadors/es amb una reconeguda experiència en el benestar animal, tant d'animals de granja com d'animals salvatges i de companyia.

Mitjançant la millora del benestar dels animals, AWEC pretén contribuir a la sostenibilitat de la producció ramadera, a la relació entre les persones i els animals, i a la conservació de la biodiversitat.

AWEC organitza cursos, tallers, webinars i ofereix una àmplia varietat de publicacions tècniques, basades en el coneixement científic i amb un enfocament pràctic. Igualment, AWEC ofereix un assessorament cientificotècnic i un servei d'innovació i recerca per a la millora del benestar dels animals.